Szkolenia prawne dla biznesu

Oferta szkoleń prawnych dla firm i przedsiębiorców
 

Wiedza i praktyczne umiejętności

Wiemy, jak ważny w codziennej pracy zawodowej przedsiębiorcy jest właściwy dobór środków prawnych i podatkowych. Organizowane przez nas szkolenia koncentrują się na najbardziej aktualnych i praktycznych aspektach związanych z prawem
i gospodarką. W trakcie spotkań uczestnicy nie tylko pogłębiają wiedzę w danym obszarze, ale przede wszystkim nabywają praktyczne umiejętności, które następnie umożliwiają im świadome podejmowanie najbardziej optymalnych decyzji prawnych
i biznesowych.

Uczestnicy szkoleń

Szkolenia przygotowujemy dla kadry zarządzającej (managerów, członków zarządu, dyrektorów), pracowników działów HR
i marketingu oraz dla innych pracowników firm. Po szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje starannie przygotowane materiały,
dzięki którym może nie tylko utrwalić zdobytą wiedzę, ale także wykorzystać zgromadzone informacje w bieżącej pracy zawodowej. Spotkania organizujemy w wygodnej dla Klienta formie szkoleń, warsztatów i śniadań biznesowych.

Szkolenia "szyte na miarę"

Oferujemy również szkolenia dedykowane, odpowiadające potrzebom i wymaganiom konkretnego Klienta. Dopasowanie terminu
do kalendarza Klienta, możliwość wyboru konkretnego eksperta prowadzącego szkolenie oraz w pełni spersonalizowany program -
to tylko niektóre z korzyści prowadzonych przez nas szkoleń "szytych na miarę".

Skontaktuj się z nami i zapytaj o interesujący Cię temat szkolenia.

Aktualne szkolenia

Umowy w obrocie gospodarczym


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wiadomości o zasadach związanych z przygotowaniem i zawieraniem umów w obrocie gospodarczym. Omówione zostaną: reprezentacja stron, forma umowy, skuteczne sposoby zabezpieczania wykonania umowy, elementy windykacji. Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wszystkich innych osób, zajmujących się przygotowywaniem i kontrolą wykonywania umów.

Umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?


Celem szkolenia jest przedstawienie zalet i wad zawierania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych z punktu widzenia prawa cywilnego, prawa pracy, regulacji podatkowych, księgowych i ubezpieczeniowych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie rozwiązania należy wybierać w konkretnych sytuacjach i jakie są konsekwencje wyboru poszczególnych form zatrudnienia. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających wpływ na wybór formy współpracy z partnerami biznesowymi / pracownikami.

Klauzule w umowach cywilnoprawnych


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowego redagowania umów, w szczególności stosowania najbardziej użytecznych klauzul umownych (m.in. kary umowne, kształtowanie odsetek, umowne fikcje doręczenia, klauzule renegocjacyjne, representations and warranties). Szkolenie ma charakter specjalistyczny, jest skierowane do profesjonalistów, zawodowo zajmujących się redagowaniem i weryfikowaniem umów.

Pozostałe obszary szkoleń

Prawo pracy

Dane osobowe / RODO

e-commerce

Własność intelektualna

Prawo konsumenckie

Prawo handlowe

Prawo podatkowe

Prawo upadłościowe


Potrzebujesz innego szkolenia?


Skontaktuj się z nami i powiedz, jaka tematyka Cię interesuje.
Przygotujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.

Kontakt