Kancelaria prawna

O nas - Poznaj naszą Kancelarię i jej liderów

RBP Legal świadczy doradztwo prawne dla firm i przedsiębiorców. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów skutecznie wspieramy Klientów na każdym etapie rozwoju ich działalności. Wyróżnia nas dopasowana oferta usług,
świetna komunikacja z Klientem, dwujęzyczna obsługa i łączenie wiedzy prawnej z podejściem biznesowym.

Nasz Zespół

Natalia Sikorska

Adwokat, Partner

48 785 699 035


Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie handlowym, obsługując kompleksowo zarówno przedsiębiorców polskich, jak i niemieckich. Z sukcesem reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w sprawach pozasądowych. Jest także mediatorem, wpisanym na listę mediatorów, prowadzoną przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała także na Freie Universität Berlin. Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego, utworzoną przez Uniwersytet Wrocławski i Humboldt-Universität zu Berlin. Jest wpisana na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Języki: polski, niemiecki, angielski

Aleksandra Surowiecka

Radca prawny, Partner

48 691 841 406


Wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w Polsce i w Niemczech. Pracowała zarówno jako prawnik wewnętrzny, jak i zewnętrzny radca prawny, współpracując z kilkoma dużymi kancelariami prawnymi we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym. W codziennej praktyce zawodowej doradza przede wszystkim spółkom z kapitałem zagranicznym przy wejściu na polski rynek i stabilnym rozwoju (restrukturyzacja, dofinansowanie). Z sukcesem wspiera polskich i niemieckich przedsiębiorców także przy projektach z zakresu prawa IT, e-commerce i własności intelektualnej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała także na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Ukończyła również stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowe studia z j. niemieckiego na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Języki: polski, niemiecki, angielski

dr hab. Radosław Strugała

Specjalista - Prawo umów


Doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie umów oraz zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Odbył aplikację radcowską przy OIRP we Wrocławiu. Pracował m.in. jako in-house lawyer, a jako niezależny ekspert sporządzał opinie dla podmiotów zrzeszających przedsiębiorców, ubezpieczycieli i kancelarie odszkodowawcze. W latach 2013-2015, jako członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, uczestniczył w pracach legislacyjnych dot. projektu nowego kodeksu cywilnego. W 2017 r. otrzymał od włoskiego Università degli Studi di Bergamo stypendium „STaRs – Supporting Talented Researchers”. Jest redaktorem publikacji: „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne umów i wzorców umownych. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów” (C.H. Beck, 2018) oraz autorem monografii: „Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma” (C.H.Beck, 2013). Obie pozycje znajdowały się na liście bestsellerów C.H.Beck. Jest także współautorem dużego komentarza do kodeksu cywilnego (“Kodeks cywilny. Komentarz”, C.H. Beck, 2017).

Języki: polski, angielski, włoski

Katarzyna Orleańska-Musiał

Radca prawny


Radca prawny

Języki: polski, angielski, niemiecki

Tomasz Żelezik

Aplikant adwokacki


Prawnik posiadający 3-letnie doświadczenie zawodowe. Interesuje się prawem spółek, w tym przede wszystkim zagadnieniami związanymi ze statusem wspólnika mniejszościowego w spółce z o.o. Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie przygotowuje pracę doktorską w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na tej uczelni. W ramach stypendium naukowego studiował także na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego, prowadzoną przez Uniwersytet Wrocławski i Humbold-Universität zu Berlin. Od 2024 roku jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i przygotowuje się do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Języki: polski, angielski, niemiecki

 

Masz pytania?


Zapraszamy do kontaktu.
Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji.

Kontakt