Doradztwo prawne dla firm - Prawo budowlane

Profesjonalne wsparcie prawne dla przedsiębiorców w obszarze prawa budowlanego

Prawo budowlane

Profesjonalne doradztwo prawne dla Twojej Firmy


Kancelaria prawna RBP Legal świadczy fachowe doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego. Pomagamy w prawidłowym sporządzaniu i negocjowaniu kontraktów budowlanych, wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych towarzyszących procesowi budowlanemu, reprezentujemy Klientów w sporach sądowych i pozasądowych.

 

Przykładowe usługi:


- sporządzanie i negocjowanie umów (umowa o roboty budowlane, umowa o generalne wykonawstwo, umowa „zaprojektuj i wybuduj”, umowy z pracownikami, podwykonawcami, projektantami, architektami, kierownikami budowy, inspektorami nadzoru inwestorskiego, dostawcami, geodetami i pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego),

- wsparcie prawne w postępowaniach administracyjnych towarzyszących procesowi budowlanemu (pozwolenie na budowę, uzgodnienia z właściwymi organami, ocena oddziaływania na środowisko, samowola budowlana, pozwolenie na użytkowanie itp.),

- przygotowywanie dokumentów zabezpieczających inwestora, generalnego wykonawcę lub podwykonawcę w procesie budowlanym (protokoły, zgłoszenia, oświadczenia, zgody),

- kontrola i rozliczanie inwestycji budowlanych (zabezpieczanie płatności, potrącenia, opiniowanie umów z bankami i ubezpieczycielami, wezwania do zapłaty, płatności zastępcze),

- wsparcie w negocjacjach i mediacjach na każdym etapie procesu budowlanego,

- reprezentacja w procesach przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach dotyczących inwestycji budowlanych (np. spory dotyczące odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, spory związane z gwarancją i rękojmią na wykonane roboty budowlane, spory pomiędzy członkami konsorcjów, spory o zapłatę wynagrodzenia, w tym o zapłatę za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, spory wynikające z odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy, spory dotyczące błędów w dokumentacji projektowej).


 

Masz pytania?


Skontaktuj się z nami.
Nasi prawnicy chętnie Ci pomogą.

Kontakt