Doradztwo prawne dla firm - Prawo pracy

Profesjonalne wsparcie prawne dla przedsiębiorców w obszarze prawa pracy

Prawo pracy

Profesjonalne doradztwo prawne dla Twojej Firmy


Kancelaria prawna RBP Legal świadczy fachowe doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Pomagamy w doborze właściwych form zatrudnienia, sporządzamy umowy i regulaminy, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych.

Przykładowe usługi:
  • doradztwo prawne przy wyborze optymalnej formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o współpracy, umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt menadżerski etc.)
  • sporządzanie umów (umowa o pracę, umowa o zakazie konkurencji, umowa szkoleniowa) i innych dokumentów z zakresu prawa pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy)
  • wsparcie prawne przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych
  • reprezentacja pracodawcy wobec pracowników we wszystkich obszarach z zakresu prawa pracy (konsultacje ze związkami zawodowymi, mediacje, procesy sądowe, zwolnienia grupowe)
  • wsparcie pracodawcy w trakcie kontroli ZUS, PIP itp.
  • doradztwo prawne przy zatrudnianiu cudzoziemców, oddelegowaniu pracowników do pracy za granicę,
  • szkolenia dla kadry zarządzającej (członków zarządu, dyrektorów), pracowników działów HR i marketingu oraz dla innych pracowników
  • audyty z zakresu prawa pracy, np. audyt wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, audyt procedur (np. rekrutacja), audyt przetwarzania danych osobowych etc.
  • doradztwo prawne w obszarze przeciwdziałania mobbingowi (polityka antymobbingowa, reprezentacja pracodawcy w postępowaniach sądowych i przedsądowych)

 

Masz pytania?


Skontaktuj się z nami.
Nasi prawnicy chętnie Ci pomogą.

Kontakt