Doradztwo prawne dla firm - Prawo umów

Profesjonalne wsparcie prawne dla przedsiębiorców w obszarze prawa umów

Umowy

Profesjonalne doradztwo prawne dla Twojej Firmy


Kancelaria prawna RBP Legal świadczy fachowe doradztwo prawne w zakresie prawa umów. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie - sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy, jesteśmy pełnomocnikami w sporach sądowych i pozasądowych.

 

Przykładowe usługi:


- umowy z zakresu prawa handlowego: umowa spółki z o.o., umowa spółki jawnej, umowa spółki partnerskiej, umowa spółki komandytowej, umowa spółki komandytowo-akcyjnej, akty założycielskie, umowy sprzedaży udziałów,

- umowy z zakresu prawa pracy i pokrewne: umowa o pracę, kontrakt managerski, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o współpracy, umowa o zakazie konkurencji, umowa absolwencka, umowa szkoleniowa, umowa o powierzeniu mienia,

- umowy z zakresu prawa budowlanego: umowa o roboty budowlane, umowa o generalne wykonawstwo, umowa „zaprojektuj i wybuduj”, umowy z pracownikami, podwykonawcami, projektantami, architektami, kierownikami budowy, inspektorami nadzoru inwestorskiego, dostawcami, geodetami i pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego,

- umowy z zakresu praw autorskich / IT / e-commerce: umowa na zaprojektowanie i wdrożenie chatbota, umowa o przeniesieniu praw autorskich, umowa licencyjna i sublicencyjna,

- inne: umowy w zakresie ochrony know-how, umowy leasingowe, umowy pożyczki, umowy sprzedaży, umowy najmu i podnajmu,

- wsparcie prawne w postępowaniach administracyjnych towarzyszących zawarciu umowy (reprezentacja przy ubieganiu się o pozwolenia, prowadzenie uzgodnień z właściwymi organami itp.),

- przygotowywanie dokumentacji w zakresie zabezpieczenia wykonania umowy (protokoły, zgłoszenia, oświadczenia, zgody),

- kontrola i rozliczanie umów (zabezpieczanie płatności, potrącenia, opiniowanie umów z bankami i ubezpieczycielami, wezwania do zapłaty, płatności zastępcze),

- wsparcie prawne na każdym etapie sporu z kontrahentem - mediacje, postępowanie sądowe / arbitrażowe,

- bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania zawartych umów przez kontrahenta.


 

Masz pytania?


Skontaktuj się z nami.
Nasi prawnicy chętnie Ci pomogą.

Kontakt