Doradztwo prawne

Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców

Podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Pakiet "CAPITAL"


Pakiet zawiera:

Wstępne omówienie celu planowanej czynności oraz pomoc w wyborze sposobu przeprowadzenia obniżenia albo podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym:

- omówienie istniejących sposobów obniżenia/podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
- przedstawienie wymaganej przepisami procedury oraz informacja o obowiązkowych świadczeniach związanych z jej przeprowadzeniem
(opłaty sądowe, podatki, ew. opłaty notarialne),
- krótkie pisemne podsumowanie.

Przygotowanie uchwały o obniżeniu/podwyższeniu kapitału zakładowego, a w razie potrzeby także:

- przygotowanie uchwały o zmianie umowy spółki,
- przygotowanie tekstu jednolitego umowy spółki,
- przygotowanie wezwań do wspólników dot. skorzystania z prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów,
- przygotowanie oświadczeń nowych wspólników o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów,
- umówienie terminu czynności u notariusza.

W przypadku obniżenia kapitału zakładowego - przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego, a w tym:

- przygotowanie ogłoszenia wzywającego wierzycieli spółki do wniesienia ew. sprzeciwu,
- złożenie wniosku o dokonanie właściwego ogłoszenia w MSiG + ew. w innym piśmie, zgodnie z umową spółki.

Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w tym:

- przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,
- złożenie kompletu dokumentów we właściwym sądzie,
- reprezentacja przed Sądem Rejestrowym (na życzenie Klienta),
- bieżący kontakt telefoniczny z sądem po złożeniu wniosku,
- ew. wniosek o przyspieszenie postępowania rejestrowego.

Czas realizacji:

- od 3 do 14 dni roboczych.
Uwaga: wpis dokonanych zmian w KRS następuje w ciągu ok. 2-4 tygodni od złożenia wniosku, w zależności od pracy sądu.

*Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Twój doradca:

Aleksandra Surowiecka

Radca prawny


aleksandra.surowiecka@rbplegal.com
+48 691 841 406