Doradztwo prawne

Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców

RODO - Umowy z pracownikami

Analiza prawna i wdrożenie


Pakiet zawiera:

Doradztwo prawne w zakresie wdrożenia RODO w spółce w umowach z pracownikami i współpracownikami (B2B):

- analiza prawna umów: o pracę, o dzieło, zlecenia, o współpracy (B2B) w zakresie postanowień dot. przetwarzania danych osobowych,

- przygotowanie konkretnego wzoru postanowienia, które powinno znaleźć się w umowach o pracę lub w porozumieniu z pracownikiem,

- wskazanie właściwego uregulowania relacji spółka – współpracownik (osoby zatrudnione na B2B, zleceniobiorcy, osoby wykonujące umowę o dzieło) – w zależności od tego, jakiego rodzaju umowy są stosowane w spółce; w każdym przypadku efektem prac będzie dostarczenie wzoru konkretnych postanowień umownych,

- określenie statusu i obowiązków osób zatrudnionych na B2B (kontraktorów) w zakresie ochrony danych osobowych,

- praktyczne rekomendacje dla Klienta dot. przetwarzania danych osobowych przez pracowników i współpracowników (upoważnienie do przetwarzania danych osobowych czy powierzenie przetwarzania danych osobowych).

Czas realizacji:

- od 5 do 10 dni roboczych.Inne usługi doradcze (na życzenie Klienta i w zakresie z nim ustalonym):

- pozostałe doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych (przygotowanie Polityki ochrony danych osobowych, Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych etc.),
- audyt strony www Klienta,
- szkolenia prawne w zakresie RODO,

rozliczane są w ramach stawki godzinowej albo ustalonego z Klientem wynagrodzenia ryczałtowego.

Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Twój doradca:

Aleksandra Surowiecka

Radca prawny


aleksandra.surowiecka@rbplegal.com
+48 691 841 406