Doradztwo prawne

Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców

Rozwiązanie umowy o pracę

Doradztwo prawne przy prawidłowym rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę


Pakiet zawiera:

Analizę prawną:

- zbadanie stanu faktycznego sprawy,
- prawna ocena dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę w przedstawionym przez Klienta stanie faktycznym (istnienie odpowiedniej przyczyny wypowiedzenia, ew. ochrona pracownika przed wypowiedzeniem),
- doradztwo prawne w zakresie wyboru właściwego trybu rozwiązania umowy z pracownikiem (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - tzw. tryb dyscyplinarny, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron),
- przedstawienie Klientowi wybranej procedury rozwiązania umowy i skutków prawnych.

Przygotowanie niezbędnych dokumentów:

- oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę / oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia / oświadczenie stron o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem.

Czas realizacji:

- od 5 do 14 dni roboczych.

Pozostałe usługi doradcze (na życzenie Klienta i w zakresie z nim ustalonym):

- asysta prawnika podczas bezpośrednich rozmów z pracownikiem,
- doradztwo prawne i reprezentacja w przypadku dalszych czynności ze strony pracownika (odwołanie od wypowiedzenia - spór sądowy itp.)

rozliczane są w ramach stawki godzinowej albo ustalonego z Klientem wynagrodzenia ryczałtowego.

Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Twój doradca:

Natalia Sikorska

Adwokat


natalia.sikorska@rbplegal.com
+48 785 699 035