Doradztwo prawne

Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców

Umowa deweloperska

Przygotowanie / analiza umowy deweloperskiej


Pakiet zawiera: przygotowanie projektu nowej umowy deweloperskiej albo analizę umowy deweloperskiej przedłożonej przez Klienta.


1. Przygotowanie umowy deweloperskiej:

- przygotowanie projektu umowy deweloperskiej, do wielokrotnego stosowania,
- omówienie przygotowanego projektu umowy podczas konsultacji telefonicznej lub indywidualnego spotkania w siedzibie Kancelarii.

2. Analiza umowy deweloperskiej:

- analiza dopuszczalności poszczególnych postanowień umowy pod kątem obowiązujących przepisów prawnych,
- omówienie z Klientem umowy, w tym wskazanie postanowień niekorzystnych / wymagających zmiany,
- naniesienie zmian, ew. przygotowanie treści nowych postanowień do umowy,
- weryfikacja pozostałych dokumentów związanych z nabyciem nieruchomości (załączniki do umowy deweloperskiej).

+ Usługa dodatkowa (opcjonalnie): Konsultacje naszego eksperta - architekta i inżyniera budownictwa, w zakresie postanowień zawierających dane techniczne:

- analiza proponowanego przez dewelopera standardu wykończenia, w tym zwrócenie uwagi na ewentualny brak elementów wykończenia, które zazwyczaj pojawiają się w ofertach deweloperskich, oraz na ewentualne ponadstandardowe elementy wykończenia,
- ocena doboru rodzaju i jakości materiałów stosowanych przez dewelopera,
- ocena proponowanych przez dewelopera cen wprowadzenia zmian lokatorskich w kontekście aktualnych cen rynkowych,
- omówienie możliwości zmiany aranżacji wnętrz (przesunięcia ścian, zmiana przeznaczenia pomieszczeń) pod kątem dopuszczalności technicznej oraz obowiązków nabywcy lokalu z punktu widzenia prawa budowlanego,
- analiza urbanistyczna otoczenia nieruchomości w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kierunków rozwoju miasta, itp.,
- konsultacje telefoniczne lub spotkanie podsumowujące w siedzibie Kancelarii, w tym udzielenie odpowiedzi na inne pytania techniczne.

Zakres usługi dodatkowej określany jest według decyzji i potrzeb Klienta.

Czas realizacji:

- od 5 do 14 dni roboczych.


Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Twój doradca:

Natalia Sikorska

Adwokat


natalia.sikorska@rbplegal.com
+48 785 699 035