Szkolenia prawne dla biznesu

Oferta szkoleń prawniczych dla przedsiębiorców

Umowy w obrocie gospodarczym


Warsztaty dla małych i średnich przedsiębiorców


CEL


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wiadomości o zasadach związanych z przygotowaniem i zawieraniem umów w obrocie gospodarczym. Omówione zostaną: reprezentacja stron, forma umowy, skuteczne sposoby zabezpieczania wykonania umowy i elementy windykacji.


KORZYŚCI


Uczestnik szkolenia dowie się:

- jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta,
- kto i kiedy może zawrzeć umowę,
- w jakiej formie powinna być zawarta umowa,
- co to są OWU i jakie mają znaczenie,
- jak zabezpieczyć wykonanie umowy,
- jak skutecznie egzekwować swoje prawa z umowy.

PROGRAM


9:00–10:30 MODUŁ I: Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy?

- prawidłowe określenie potrzeb,
- decyzja co do typu umowy z uwzględnieniem rodzaju kontrahenta (umowy B2B, szczególny reżim umów z konsumentami),
- wybór i sprawdzenie wiarygodności kontrahenta,
- forma i reprezentacja stron w umowie,
- miejsce i czas zawarcia umowy,
- język umowy.

10:30–10:45 Przerwa kawowa

10:45–12:15 MODUŁ II: Zawieranie i wykonywanie umów - skuteczność i bezpieczeństwo:

- prawidłowy opis przedmiotu umowy,
- co to są OWU i jakie mają znaczenie przy zawarciu i podczas wykonywania umowy,
- potencjalne ryzyka wynikające z umowy (sporządzanie umowy “na złe czasy”),
- formy zabezpieczenia wykonania umowy (kary umowne, zadatek, zaliczka, weksel, gwarancje bankowe, przewłaszczenie, poręczenie, poddanie się egzekucji),
- poufność i zakaz konkurencji w umowach handlowych,
- na co zwracać uwagę podczas wykonywania umowy i jak ją zmienić.

12:15–12:30 Przerwa kawowa

12:30–13:15 MODUŁ III: Jak skutecznie egzekwować swoje prawa wynikające z umowy?

- sposoby i koszty windykowania roszczeń “w pigułce” (sąd, mediacja, komornik),
- wezwanie do zapłaty - kiedy i po co stosować,
- uznanie długu - korzyści i ryzyka wynikające z określonych zachowań stron,
- przedawnienie - kiedy dochodzić swoich praw.

13:15–15:00 MODUŁ IV: Warsztaty:

- podsumowanie – uwagi końcowe dotyczące wzoru umowy przygotowywanego sukcesywnie w toku szkolenia,
- odpowiedzi na pytania uczestników.

TERMIN I MIEJSCE


Szkolenie stacjonarne (Wrocław): termin ustalony indywidualnie z Klientem

Szkolenie z użyciem platformy e-learningowej/Skype: termin ustalony indywidualnie z Klientem

PROFIL UCZESTNIKA


Osoby prowadzące małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wszystkie inne osoby, zajmujące się przygotowywaniem i kontrolą wykonywania umów