Doradztwo prawne

Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców

Założenie spółki i rejestracja w KRS

Pakiet "NA START"


Pakiet zawiera:

Wstępne omówienie szczegółów przyszłej działalności, w tym:

- omówienie istniejących form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i pomoc przy dokonaniu wyboru właściwego rodzaju spółki,
- przedstawienie procedury zakładania wybranej spółki i informacja o obowiązkowych świadczeniach (opłaty sądowe, podatki, ew. opłaty notarialne),
- informacja o obowiązkach związanych z prowadzeniem danej spółki (kwestie podatkowe i księgowe),
- krótkie pisemne podsumowanie.

Sporządzenie umowy spółki + ew. asysta podczas czynności notarialnej.

Pozostałe czynności związane z utworzeniem spółki, w tym:

- powołanie zarządu,
- ew. wyznaczenie innych osób uprawnionych do reprezentacji spółki i określenie sposobu reprezentacji,
- ustanowienie rady nadzorczej / komisji rewizyjnej.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w tym:

- przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,
- złożenie kompletu dokumentów we właściwym sądzie,
- reprezentacja przed Sądem Rejestrowym (na życzenie Klienta),
- bieżący kontakt telefoniczny z sądem po złożeniu wniosku,
- ew. wniosek o przyspieszenie postępowania rejestrowego.

Czas realizacji:

- od 3 do 10 dni roboczych.
Uwaga: wpis spółki w KRS następuje w ciągu ok. 2-6 tygodni od złożenia wniosku, w zależności od pracy sądu.

Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Twój doradca:

Aleksandra Surowiecka

Radca prawny


aleksandra.surowiecka@rbplegal.com
+48 691 841 406