Doradztwo prawne

Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców

Zmiana warunków pracy i płacy

Przygotowanie kompletu dokumentów + wsparcie w realizacji


Pakiet zawiera:

Czynności wstępne:

- analiza dopuszczalności wypowiedzenia konkretnemu pracownikowi warunków pracy i płacy w przedstawionym przez Klienta stanie faktycznym (istnienie odpowiedniej przyczyny wypowiedzenia, ew. ochrona przed wypowiedzeniem),
- przedstawienie Klientowi procedury wypowiedzenia i jego konsekwencji.

Przygotowanie niezbędnych dokumentów:

- oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy / porozumienie zmieniające warunki pracy lub płacy.

Czas realizacji:

- od 3 do 7 dni roboczych.


Pozostałe usługi doradcze (na życzenie Klienta i w zakresie z nim ustalonym):

- reprezentacja pracodawcy wobec pracownika w trakcie wypowiedzenia / asysta prawnika podczas rozmów z pracownikiem,
- doradztwo prawne i reprezentacja w przypadku dalszych czynności ze strony pracownika (odwołanie od wypowiedzenia itp.)

rozliczane są w ramach stawki godzinowej albo ustalonego z Klientem wynagrodzenia ryczałtowego.

Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Twój doradca:

Natalia Sikorska

Adwokat


natalia.sikorska@rbplegal.com
+48 785 699 035